---

Eşti aici

An curent

Arhiva

 

 

București, 07.04.2023

„Largire la 4 benzi DN7 Baldana - Titu km 30+950 - km 52+300”

COMPANIA NAȚIONALA DE ADMINISTRARE A INFRASTRUCTURII RUTIERE S.A., in calitate de Beneficiar al finantarii și MINISTERUL TRANSPORTURILOR SI INFRASTRUCURII, în calitate de ORGANISM INTERMEDIAR pentru TRANSPORT, au convenit in data de 04.04.2023, incheierea Contractului de Finantare nr.218 pentru

„Largire la 4 benzi DN7 Baldana- Titu km 30+950- km 52+300”, in vederea acordării finantarii nerambursabile alocată prin Programul Operațional Infrastructura Mare 2014-2020, în cadrul Axei Prioritare 1- Dezvoltarea unui sistem de transport multimodal, de calitate, durabil si eficient OS 2.2 Apel de proiecte pentru DEZVOLTAREA INFRASTRUCTURII RUTIERE - proiecte noi de investitii, Operațiunea- Cresterea accesibilitaTii zonelor cu o conectivitate redusa la infrastructura rutiera a TEN-T.

Obiectivul general ale proiectului este: extinderea infrastructurii de transport rutier de interes national în vederea asigurarii conexiunii la reteaua TEN-T a zonelor deficitare din punct de vedere a oportunitatilor de transport în vederea asigurarii accesibilitatii la oportunitati de munca prin extinderea drumului national DN7.Totodata se va realiza:

- sporirea capacitatii de circulatie prin marirea fluentei traficului;

- marirea confortului participantilor la trafic;

- marirea sigurantei circulatiei;

- reducerea numarului de accidente;

- oportunitati sporite de dezvoltare economico-sociala pentru localitaþile strabatute de DN7 pe sectorul respectiv.

Obiectivele specifice ale proiectului sunt: construirea a 21,4 km de drum modernizat, inclusiv:4 poduri noi;3 poduri reabilitate;1 parcare de scurta durata (stg./dr.).

Valoarea totală a  proiectului este de 305.443.045,97 și va fi finanțat prin Programul Operational Infrastructura Mare 2014-2020 astfel: 85% contribuția Uniunii Europene din Fondul European de Dezvoltare Regionala – 103.073.042,51 lei, 15% contribuția proprie- 18.189.360,43 lei, diferenta fata de valoarea totala a proiectului reprezentand valoare neeligibila inclusiv TVA.

Durata proiectului: Perioada de implementare a proiectului este de 120 luni, respectiv între data de 01.01.2014 și 31.12.2023 la care se adaugă, dacă este cazul, și perioada de desfășurare a activităților proiectului înainte de semnarea Contractului de Finanțare, conform regulilor de eligibilitate a cheltuielilor.

Cod proiect 129305.

Proiect cofinanţat de Uniunea Europeană din Fondul European de Dezvoltare Regionala prin Programul Operațional Infrastructura Mare 2014-2020.

Date de contact:
Cristian PISTOL, Director General CNAIR SA., fax: (+4 021) 312.09.84.