---

Eşti aici

An curent

Arhiva

 

 

București  20.07.2021

Elaborare Studiu de Fezabilitate pentru

"Drum de mare viteza Craiova-Drobeta Turnu Severin-Lugoj"

 

COMPANIA NAȚIONALĂ DE ADMINISTRARE A INFRASTRUCTURII RUTIERE S.A., în calitate de Solicitant, a elaborat și depus in data de 16.07.2021, Aplicația de Finanțare pentru proiectul Elaborare Studiu de Fezabilitate pentru "Drum de mare viteza Craiova-Drobeta Turnu Severin-Lugoj" în vederea obținerii de finanțare nerambursabilă alocată prin Programul Operațional Infrastructura Mare 2014-2020, în cadrul Axei Prioritare 1 - Îmbunatatirea mobilitatii prin dezvoltarea retelei TEN-T si a metroului, Obiectiv Specific 1.1 Apel de proiecte pentru DEZVOLTAREA INFRASTRUCTURII RUTIERE - sprijin pregatire proiecte de investitii, Operațiunea- Cresterea mobilitaþii pe reþeaua rutiera TENT centrala.

 

Obiectivul general al proiectului il reprezinta asigurarea infrastructurii si serviciilor capabile sa fie suportul activitatii economice si sociale, pentru îmbunatatirea calitatii vietii. Strategia privind infrastructura rutiera din România are in vedere preluarea eficienta a traficului, dezvoltarea regionala echilibrata, eliminarea decalajelor si aplicarea unui sistem eficient de gestionare si intretinere a tuturor drumurilor nationale.

 

Obiectivul specific ale proiectului:

 

  • Studiu de Fezabilitate

 

Valoarea totală a proiectului este de 130,220,945.91 lei și va fi finanțat prin Programul Operațional Infrastructura Mare 2014-2020 astfel: 85% contribuția Uniunii Europene din Fondul European de Dezvoltare Regionala - 93,295,889.70 lei, 15% contribuția proprie 16,463,980.54 lei, restul de 20,461,075.67 lei reprezentând cheltuieli neeligibile inclusiv TVA.

 

Durata proiectului: 27 luni

 

Cod proiect 151671

 

Proiect cofinanţat de Uniunea Europeană din Fondul European de Dezvoltare Regioanala prin Programul Operațional Infrastructura Mare 2014-2020.

Date de contact:
Mariana IONITA, Director General CNAIR SA., fax: (+4 021) 312.09.84.