---

You are here

An curent

Arhiva

Comunicat de presa

Urmare articolelor apărute în mass-media de astăzi privind primele de 21 milioane lei acordate salariaților din cadrul Companiei, CNADNR SA face următoarele precizări:
 

În anul 2016, în proiectul de buget al CNADNR SA,  în cadrul cheltuielilor cu personalul sunt incluse la pozitia C.2. din Anexa 1 de fundamentare a bugetului, a cărei structura și format este stabilit in conformitate cu Ordinul Ministrului Finanțelor Publice nr. 20/07.01.2016 si "bonusuri" in valoare de 21,61 mil. lei.

În realitate, această valoare nu reprezintă prime, ci drepturi ale salariaților negociate în conformitate cu CCM, astfel:

  • tichete de masă: 14,31 mil. lei;
  • alte cheltuieli: 7,3 mil lei - această valoare reprezintă în principal ajutoare pentru boli grave sau incurabile, ajutoare pentru inmormantare, ajutoare pentru nastere, tichetele oferite copiilor minori ai salariaților, etc.

Referitor la cresterea cu cca. 11% a cheltuielilor cu salariile în anul 2016 față de prevederea anului 2015, precizăm că, în conformitate cu Legea bugetului de stat pe anul 2016 nr. 339/2015, cheltuielile cu salariile pot fi majorate în anul 2016 pentru:

  • sumele determinate de extinderea activității, conform articolului 54 alin. 1 litera c) din Legea bugetului de stat pe anul 2016 nr. 339/2015.

Astfel, a fost necesară suplimentarea numarului personalului încadrat la C.N.A.D.N.R. Central și subunități, în special pentru următoarele situatii:

  • gestionarea fazei de proiectare, de obținere a avizelor/ acordurilor de mediu, astfel încât proiectele promovate să fie sustenabile din punct de vedere tehnico - economic. Finalizarea Master Planului General de Transport conferă un document cadru în baza căruia se vor lansa viitoarele proceduri. Astfel este necesară înființarea unei direcții de proiectare în CNADNR Central, având un număr de de 25 persoane;
  • implementarea în bune condiții a proiectelor promovate de către CNADNR SA este condiționată, de asemenea, de asigurarea unui personal tehnic de specialitate, astfel încât să fie evitate blocajele în implementare. Astfel este necesară înființarea de U.I.P. la nivel de subunități în scopul urmăririi proiectelor și eliminării întârzierilor în implementare, cu un număr de personal de 41 persoane și întărirea U.I.P. la nivelul Central, cu un număr de 9 persoane;
  • organizarea de Agenţii de Control şi Încasare suplimentare în punctele de trecere a frontierei ca urmare a înfiinţării, prin Hotărâre de Guvern, a unor noi puncte de trecere a frontierei. Astfel, prin H.G. nr. 515 din 08 iulie 2015 a fost deschis punctul de control pentru trecerea frontierei de stat Nădlac II (România) și Csanadpalota (Ungaria), cu rol foarte important în controlul și încasarea rovinietei.
  • sumele aferente cheltuielilor cu salariile aferente personalului angajat pe perioada determinata, conform articolului 54 alin. 1 litera d) din Legea bugetului de stat pe anul 2016 nr. 339/2015. Compania angajează personal pe perioadă determinată în vederea acoperirii posturilor deținute de salariați al căror contract de muncă este suspendat pe o perioadă mai lungă de timp, în speță perioadele de concediu pentru creșterea și ingrijirea copiilor până la 2 ani.
  • sumele aferente reîntregirii cheltuielilor cu salariile determinate de acordarea unor creșteri salariale în anul 2015, conform articolului 54 alin. 1 litera b) din Legea bugetului de stat pe anul 2016 nr. 339/2015.

 

 

 

CNADNR SA