---

You are here

An curent

Arhiva

Comunicat de presa

 

Proiectul „Asistență tehnică pentru elaborarea studiului de fezabilitate

pentru varianta de ocolire Galați” finanțat prin FEDR a fost finalizat

 

 

Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România S.A. anunţă finalizarea proiectului "Asistență tehnică pentru elaborarea studiului de fezabilitate pentru varianta de ocolire Galați".

Obiectivul principal al proiectului a constat în elaborarea studiului de fezabilitate, a studiului de evaluare a impactului asupra mediului precum şi a aplicaţiei FEDR pentru construcţia variantei de ocolire Galaţi.

Valoarea totală a proiectului este de 1.344.890,00 lei din care valoarea totală eligibilă este de 842.519,18 lei. Contribuţia Comisiei Europene din Fondul European de Dezvoltare Regională este de 716.141,30 lei (85% din valoarea totală eligibilă a proiectului). Contribuția Guvernului României prin Bugetul de Stat este de 628.748,70 lei (15% din valoarea totală eligibilă a proiectului + valoarea neeligibilă a proiectului).

Proiectul „Asistență tehnică pentru elaborarea studiului de fezabilitate pentru varianta de ocolire Galați” a fost depus în cadrul Axei Prioritare 2: „Modernizarea şi dezvoltarea infrastructurii naţionale de transport în afara axelor prioritare TEN-T în scopul dezvoltării unui sistem naţional durabil de transport”, Domeniul Major de Intervenţie 1 - „Modernizarea şi dezvoltarea infrastructurii rutiere naţionale”.

Prin implementarea proiectului s-a urmărit îmbunătăţirea calităţii vieţii locuitorilor oraşului Galaţi şi a condiţiilor de mediu prin transferarea traficului naţional şi internaţional în afara centrului urban. De asemenea, realizarea variantei de ocolire Galaţi va contribui la dezvoltarea economică a zonei, fluidizarea traficului, precum şi la îmbunătăţirea gradului de siguranţă a circulaţiei.

Contractul de finanţare aferent proiectului "Asistență tehnică pentru elaborarea studiului de fezabilitate pentru varianta de ocolire Galați" a fost semnat în data de 16 iulie 2012.

 

Persoană de contact:

CĂTĂLIN HOMOR, Director General CNADNR SA., fax: (+4 021) 312.09.84

Serviciul Relaţii Publice - CNADNR SA., fax: (+4 021) 318.66.36, e-mail: presa@andnet.ro

 

Mobilitate în România. Conexiuni cu Europa.

www.ampost.ro

Proiect cofinanțat de Uniunea Europeană prin Fondul European de Dezvoltare Regională.