---

You are here

An curent

Arhiva

Comunicat de presa

Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România informează că în data de 23.05.2016, ora 11:00, la Sediul Central din Bdul. Dinicu Golescu, nr. 38, sector I - Bucureşti, organizează un concurs pentru ocuparea a 14 (patrusprezece) posturi de inginer.

Aplicanţii trebuie să fie absolvenţi ai unei facultăţi de construcţii căi ferate, drumuri, poduri cu studii superioare de lungă durată, cu diplomă de licenţă sau echivalentă/ ciclul I (Bologna) - diplomă studii universilare de licenţă, cu titlul de inginer în specialitatea căi ferate, drumuri şi poduri.

Tematica şi bibliografia de concurs se găsesc pe site-ul C.N.A.D.N.R. S.A., la secţiunea Cariere.

Termenul limită pentru depunerea dosarelor în vederea înscrierii la concurs este data de 09.05.2016. Dosarele se depun la C.N.A.D.N.R - Sediul Central, Bdul. Dinicu Golescu nr.38 (Palat CFR), etaj 8. camera 59, sector I - Bucureşti - Departamentul Resurse Umane în intervalul: luni - joi 10.00 - 15.00, vineri 10.00 - 13.00.

Intrarea în instituţie se face pe la Poarta A (Palat CFR) la Registratura CNADNR - Sediul Central, pe baza cărţii de identitate.

Relaţii suplimentare se pot obţine de la Departamentul Resurse Umane la telefon 021.2643408 şi adresa de e-mail: personal@andnet.ro.

 

CNADNR SA