---

You are here

An curent

Arhiva

Comunicat de presa

Ieri (05.05.2016), a fost aprobată de către AGA organigrama CNADNR, care va deveni aplicabilă începând cu data de 09 mai 2016, cu respectarea dispozițiilor și termenelor legale, privind emiterea deciziilor interne și încheiere actelor adiționale la contractele individuale de muncă pe noile funcții ale acesteia.

Organigrama este un punct important pentru îndeplinirea principiilor de: restructurare, reprofesionalizare, transparență decizională și performanță managerială în cadrul Planului de măsuri adoptat de către conducerea CNADNR SA.

Reorganizarea Companiei a fost un obiectiv dezvoltat în paralel cu activitatea de deblocare a proiectelor de infrastructură, dar și odată cu elaborarea Ordonanței nr. 7/2016 privind unele măsuri pentru accelerarea implementării planurilor de infrastructură transeuropeană de transport și cu implementarea măsurilor acesteia.

Pentru realizarea proiectelor propuse, CNADNR are nevoie atât de o reorganizare și restructurare a Companiei, cât și de o reprofesionalizare a personalului, astfel încât activitatea acesteia să se bazeze pe principii moderne, de eficiență, operativitate și o asumare decizională.

Ținând cont de faptul că la sfârșitul anului 2015, la preluarea mandatului de către actuala conducere a CNADNR, se înregistrau anumite blocaje tehnico-economice a proiectelor aflate în derulare, conducerea a analizat cauzele care au determinat aceste deficiențe și a constatat:

✔ existența unui număr mare de personal cu funcții de conducere;

✔ dublarea nejustificată a unor atribuții și responsabilități;

✔ lipsa unei structuri de monitorizare a proiectelor;

✔ o activitate limitată în domeniul controlului;

✔ lipsa unui departament specializat în proiectare și cercetare;

✔ insuficiența numărului de Unități de Implementare atât pentru autostrăzi, cât și pentru drumurile naționale;

✔ transparentizarea incipientă a procesului și mecanismului decizional și de conducere.

 

"În concluzie, organigrama elaborată și aprobată are drept scop perfecționarea structurii organizatorice, care să determine o mai mare flexibilitate în acțiune, la implementarea deciziei, la apropierea conducerii de structura de execuție, la eliminarea nivelurilor intermediare și creșterea performanțelor manageriale, atât la nivel central, cât și în regionale. Consider că cel mai important punct a fost, printre altele, și înființarea Direcției de Proiectare, atât de necesară în reprofesionalizarea aparatului central al Companiei. Având în vedere suprapunere unor sarcini și activități, am decis reducerea a 68 de posturi de conducere, care vor fi trecute pe posturi de execuție, la nivel central și regional.

În același sens, pe fondul manifestării multor nereguli în activitatea companiei, am decis înființarea unui Departament de Control. Acest departament va avea în componență Serviciul CFG și Serviciul Control Intern. Îmi doresc ca acest departament să fie prezent, activ, astfel încât orice suspiciune de nereguli și disfucționalități să fie monitorizate și combătute în timp util. Tot pentru eficientizarea și monitorizarea derulării tuturor proiectelor, am decis înființarea unor UIP-uri subordonate atât conducerii regionalelor, cât și a direcției de implemntare din cadrul CNADNR Central.

Chiar dacă trasnparentizarea nu este o structură organizatorică în cadrul Companiei, aceasta va fi instituită la nivelul tuturor direcțiilor din cadrul CNADNR. Procesul de transparentizare va fi generalizat și în permanență monitorizat.

Așa cum am mai spus, performanța managerială poate fi obținută printr-o bună pregătire a personalului, printr-o bună așezare a personalului calificat. În această privință, ne punem speranța că ocuparea posturilor prin concurs, pe criterii clare, bine stabilite, vor determina rezultatele așteptate.

Cu această nouă organigramă, CNADNR poate trece într-o nouă etapă în care accentul să fie pus pe rezultate. Consider că odată cu intrarea în vigoare a organigramei vom reuși să relansăm managementul companiei, care să poată fi văzut prin proiecte finalizate", a declarat Cătălin Homor, Directorul General al CNADNR SA.

 

 

 

CNADNR SA