---

You are here

An curent

Arhiva

Comunicat de presa

Având în vedere importanța drumului național DN 76, Deva – Oradea, km 0+000 – km 184+390, CNADNR SA face următoarele precizări:

Lucrările drumului național DN 76 au fost împărțite pe mai multe loturi, respectiv:

Şoimuș – Brad, km 0+000 – km 30+436, lot 1, Antreprenor Asocierea Selina şi Doprastav a.s., stadiul fizic (56,72%)

Acest lot a înregistrat o ușoară evoluție. În cazul în care proiectantul nu va transmite detaliile de execuție pentru podețe și proiectul de parapete într-un termen rezonabil, care să nu afecteze desfășurarea lucrărilor, se vor face toate demersurile în vederea executării asigurării profesionale a acestuia și realizarea acestor proiecte cu un alt operator economic. Termenul limită pentru realizarea acestora este 15 mai 2016, având un stadiul fizic de 56%;

Lotul 2, Brad– Ionești, km 35+432 – km 55+425 – Stadiul fizic 90%, Antreprenor PORR Bau GmbH, lucrările sunt executate conform graficului de lucrări;

Lotul 3, Ionești – Vârfurile, km 55+425 – km 69+350, Antreprenor Asocierea Construcciones Lujan SA/Viales y Obras Publicas SA, contract reziliat;

În data de 23.09.2014 s-a deplasat o comisie a CNADNR în şantier şi s-a constatat lipsa de mobilizare a personalui şi de echipamente a Antreprenorului. În data de 24.09.2015, CNADNR S.A a emis înştiinţarea de reziliere contractul 5R11, Ionesti-Varfurile, km 55+425-km 69+350. Decizia privind rezilierea contractului a fost luată ca urmare a repetatelor constatări din teren referitoare la slaba mobilizare a antreprenorului si a neîndeplinirii obligaţiilor contractuale de către Antreprenor, fapt ce a atras dupa sine aplicarea Clauzelor contractuale, respectiv rezilierea contractului.

Au fost începute demersurile necesare privind relicitarea acestui tronson;

Lotul 4, Vârfurile – Ştei, km 69+350 – km 102+660 – Stadiul fizic 47%, SC Antreprenor Construct Mod SRL

Perioada de execuţie a lucrărilor a expirat în data de 01.06.2015. Inginerul a transmis determinarea pentru extensia de timp interimară până la data de 13.05.2016. CNADNR a aprobat extensia de timp conform determinării Inginerului fără costuri suplimentare. Adresa antemenţionată este pe circuitul de aprobare al CNADNR SA;

Lotul 5, Ştei – Beiuş, km 102+660 – km 133+660 – Stadiul fizic 51,19%, Asocierea AZVI / AZCALE;

Blocaj financiar al Antreprenorului din cauza emiterii cu întârziere a Certificatelor Interimare de Plată de către Inginerul Fidic DRDP Cluj.

În urma discuţiilor din ultimele zile purtate cu Antreprenorii, au fost luate și măsuri pentru îmbunătăţirea activității pe aceste șantiere. În fapt, ieri, 9 mai 2016, a fost transmisă Notificarea de Remediere către Constructor, Asocierea AZVI/AZCALE – Antreprenorul lotului 5, Ştei – Beiuș, de la km 102+660 – km 133+660, având ca termen de realizare data de 16 mai 2016. Această Notificare a fost dată pentru lipsa de mobilizare în șantier și pentru întârzierile înregistrate față de Programul de Execuție. Stadiul fizic de realizarea acestui lot este, în prezent, de 51,19%.

Lotul 6, Beiuş – Oradea, km 133+660 - km 184+390

Contractul de Lucrări „Reabilitare DN 76, Deva - Oradea, km 0+000 – km 184+390, Contract 5R14, Beius – Oradea, km 133+660 – km 184+390” a fost semnat între CNADNR SA şi Asocierea SC CCCF DRUMURI ŞI PODURI TIMIŞOARA SRL/CO.GE.FA S.p.A/S.IM.CO SRL în data de 30.01.2012.

În data de 04.04.2012 a fost emis Ordinul de Începere al lucrărilor.

Din cauza slabei mobilizări, situaţiei financiare precare a Antreprenorului şi faptului că nu a putut susţine din punct de vedere financiar execuţia lucrărilor, CNADNR SA a reziliat Contractul în data de 25.05.2015.

Pentru finalizarea lucrărilor aferente tronsonului Beiuş-Oradea, lot 6, CNADNR SA, prin Direcţia Regională de Drumuri şi Poduri Cluj (Serviciul de Proiectare), a început demersurile necesare pentru elaborarea documentaţiilor tehnice (Proiect Tehnic şi Caiet de Sarcini) în vederea demarării procedurii de achiziţie publică. În elaborarea documentaţiei tehnice pentru atribuirea contractelor se va avea în vedere respectarea indicatorilor fizici declaraţi în cererea de finanţare şi acceptaţi prin Decizia Comisiei Europene din data de 27.06.2014. Finanţarea lucrărilor se va asigura din fonduri externe nerambursabile în conformitate cu propunerea de fazare a proiectului.

Proiectul de Reabilitare al drumului național DN 76, Deva – Oradea, km 0+000 – km 184+390 a fost fazat și sursa de finanțare a acestor lucrări este asigurată din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Infrastructură Mare 2014-2020.

Toate contractele de reabilitare ale drumului național DN 76, Deva - Oradea, au ca termen de finalizare luna noiembrie 2016. În acest sens, de la începerea acestor lucrări de reabilitare, conducerea CNADNR SA a efectuat o serie de controale pe aceste șantiere, făcând și o analiză a stadiului de execuție, care variază de la un lot la altul.

"Reabilitarea pe DN 76 ca şi pe alte drumuri naţionale a fost un proces greoi, cu multe întârzieri şi chiar blocaje. Pe bună dreptate oamenii sunt nemulţumiţi de starea drumurilor şi ritmul lent de lucru. La o scurtă radiografie, am identificat cauzele întârzierilor şi am încercat să găsim soluţii. În acest moment, solicit antreprenorilor şi tuturor factorilor implicaţi să depăşească animozităţile existente şi să conclucreze pentru finalizarea proiectului. N-aş vrea să ajungem la măsuri extreme precum rezilierea contractelor, relicitarea lor şi din nou amânarea finalizării, dar dacă va fi cazul, fără ezitare, o vom face" a declarat Cătălin Homor, directorul general CNADNR SA.

 

 

CNADNR SA