---

You are here

An curent

Arhiva

Comunicat de presa

Urmare informaţiilor apărute în mass-media cu privire la faptul ca Antreprenorul lotului 2 al autostrăzii Lugoj – Deva, Salini – Impregilo "ar fi justificat avansul încasat de la stat cu facturi de albire a danturii", CNADNR SA face următoarele precizări:

➢ Conform legii, pentru avansurile primite, contractorul este obligat ca la încheierea fiecărui an bugetar să întocmească un deviz justificativ al cheltuielilor efectuate, prin care să confirme gradul de utilizare a avansului”.

După analizarea documentelor transmise de către Antreprenor, pentru confirmarea gradului de utilizare a avansului la sfârşitul anului 2014, CNADNR SA a transmis Antreprenorului:

➢ “Pentru ca un document să fie considerat document justificativ, acesta trebuie să reflecte plata unei activităţi efectuate în vederea mobilizării, proiectării sau executării lucrărilor. Dumneavoastră aţi prezentat documente privind masaj terapeutic, albire dentară, protocol, masă servită echipei de arbitraj, poliţe de asigurare, folie securizare+omologare, rată lunară Land Rover Range Rover Evoque, etc. Aceste activităţi nu pot fi considerate activităti efectuate în vederea mobilizării, proiectării sau executării lucrărilor”.

În urma observaţiilor CNADNR SA, Antreprenorul a menţionat ca fiind în necunoştinţă de cauză, a transmis toate documentele de plată din contabilitatea proprie, nu doar pe cele aferente proiectului autostrăzii Lugoj – Deva lot 2.

Ulterior, Antreprenorul a refăcut devizul justificativ şi a transmis documentele aferente cheltuielilor efectuate în scopul Contractului „Proiectare şi execuţie autostrada Lugoj – Deva, lot 2, km 27+620 – 56+220”.

➢ La momentul în care AM POST a efectuat misiunea de verificare a modului de implementare a Instrucţiunii cu privire la modul de justificare şi recuperare a avansurilor acordate contractorilor, CNADNR SA nu deţinea documentele finale ale Antreprenorului, şi, a pus la dispoziţia acestora documentele iniţiale împreună cu observaţiile emise deja de către CNADNR SA către Constructor;

➢ Raportul citat în cadrul articolelor de presă este întocmit în baza observaţiilor CNADNR SA şi nu în baza documentelor finale prin care Antreprenorul a justificat avansul cheltuit.

De asemenea, menţionăm că CNADNR SA şi Antreprenorul lotului 2 al autostrăzii Lugoj - Deva sunt parteneri în realizarea acestui contract, urmărind respectarea contractului, a legislaţiei în vigoare şi implicit a calităţii lucrărilor.

 

 

CNADNR SA