---

You are here

An curent

Arhiva

DN 76, Deva - Oradea lucrări de reabilitare

Odată început procesul de monitorizare şi control al şantierelor, demarat de conducerea CNADNR SA, mobilizarea Antreprenorilor pe şantierele drumului naţional DN 76, Deva - Oradea este vizibilă.

În prezent, situaţia lucrărilor de reabilitare ale drumului național DN 76, Deva – Oradea, se prezintă astfel:

➢ Şoimuș – Brad, km 0+000 – km 30+436, lot 1, Antreprenor Asocierea Selina şi Doprastav a.s., stadiul fizic (60,15%)

Evoluţia acestui lot este vizibilă. Proiectantul lucrării (Asocierea Aecom Inocsa SLU - Tecnic Tecniche e Consulenze nell'Ingegneria Civile - Consulting Engineers - Societa per Azioni) a transmis proiectul de amenajare al intersecţiilor şi planul de semnalizare şi marcaje rutiere, forma revizuită, solicitată de Beneficiar, aceasta aflându-se în prezent în analiză în cadrul CNADNR SA. De asemenea, este monitorizată şi mobilizarea Antreprenorului, care are pe şantier un număr de 220 de muncitori şi 40 de utilaje.

➢ Brad – Ionești, km 35+432 – km 55+425, Lotul 2, Antreprenor PORR Bau GmbH, stadiul fizic 95%,

Lucrările executate pe acest lot se desfăşoară conform graficului de excuţie. Aflându-se într-un stadiu avansat al execuţiei, pe şantier se află un număr de 46 de muncitori, fiind folosite utilaje şi instalaţii de tipul: excavatoare, compactor, buldoexcavator, autobasculante. Termenul estimativ de finalizare pentru acest lot este luna iulie 2016.

➢ Ionești – Vârfurile, km 55+425 – km 69+350, Lotul 3, Antreprenor Asocierea Construcciones Lujan SA/Viales y Obras Publicas SA, contract reziliat;

Contract reziliat din cauza neîndeplinirii obligaţiilor contractuale de către Antreprenor. În perioada scursă între momentul rezilierii şi începutul lunii mai 2016, s-a constatat necesitatea actualizării Proiectului, fiind luate în considerare problemele intervenite pe parcursul derulării lucrărilor, respectiv: completarea proiectului de relocare utilităţi cu cele care nu au fost prevăzute iniţial, modificarea platformei pe sectorul de drum din localitatea Hălmagiu, precum şi realizarea unor sondaje geo pentru stabilirea cantităţilor de lucrări necesare execuţiei lucrărilor de lărgire, având în vedere toate dispoziţiile de şantier anterioare.

Astfel, a fost luată decizia ca Proiectul Tehnic să fie realizat de un operator economic specializat. În acest moment se fac demersurile necesare în vederea realizării Proiectului Tehnic şi demarării procedurii de achiziţie publică. În fapt, lansarea procedurii de licitație va avea loc în cursul lunii octombrie 2016. De asemenea, precizăm că semnarea contractului este estimată pentru luna februarie 2017, iar din luna martie a aceluiași an să fie începute efectiv lucrările de execuție.

➢ Vârfurile – Ştei, km 69+350 – km 102+660, Lotul 4, SC Antreprenor Construct Mod SRL, stadiul fizic 47,20%,

Lucrările de reabilitare pentru acest lot au fost reluate, mobilizarea Antreprenorului fiind în progres, pe şantier aflându-se 47 de muncitori şi 23 de utilaje. Pe acest lot, din cauza problemelor cu care s-a confruntat Antreprenorul, CNADNR SA a fost pe punctul de a rezilia contractul, notificând Antreprenorul în data de 27 mai 2016.

➢ Ştei – Beiuş, km 102+660 – km 133+660, Lotul 5, Asocierea AZVI / AZCALE, stadiul fizic 51,19%,

Procesul de monitorizare şi control al lucrărilor, dar şi întâlnirile dintre Beneficiar şi Antreprenor au determinat mobilizarea constructorului. Pe şantier se lucrează cu un număr de 64 de muncitori, fiind folosite 24 de utilaje. Şi în acest caz, CNADNR a fost la un pas de a rezilia contractul, notificând Antreprenorul în luna mai.

➢ Lotul 6, Beiuş – Oradea, km 133+660 - km 184+390

Contractul semnat între CNADNR SA şi Asocierea SC CCCF DRUMURI ŞI PODURI TIMIŞOARA SRL/CO.GE.FA S.p.A/S.IM.CO SRL a fost reziliat din cauza slabei mobilizări şi a situaţiei financiare precare a Antreprenorului, acesta neputând să susţină financiar execuţia lucrărilor.

Pentru finalizarea lucrărilor aferente tronsonului Beiuş-Oradea, lot 6, CNADNR SA, prin Direcţia Regională de Drumuri şi Poduri Cluj (Serviciul de Proiectare), a început demersurile necesare pentru elaborarea documentaţiilor tehnice (Proiect Tehnic şi Caiet de Sarcini) în vederea demarării procedurii de achiziţie publică.

Proiectul de Reabilitare al drumului național DN 76, Deva – Oradea, km 0+000 – km 184+390 a fost fazat și sursa de finanțare a acestor lucrări este asigurată din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Infrastructură Mare 2014-2020.

"E uşor să spui că reziliezi un contract atunci când el nu funcţionează. Dar, mai greu este să-l faci să meargă, să-l duci la bun sfârşit. Pe DN 76, pe două dintre loturi, cu mari întârzieri, am fost aproape de a rezilia contractele, asta ar fi însemnat o nouă licitaţie, posibile contestaţii...un an, doi de întârzieri. Am preferat să mai acordăm o şansă Antreprenorilor şi în timp ce îi credităm, să-i controlăm şi să-i monitorizăm mai atent. În acest sens şi Compania ar trebui să fie mai perseverentă, fermă şi hotărâtă în privinţa proiectelor pe care le derulează", a declarat Cătălin Homor, Directorul General al CNADNR SA.

 

 

CNADNR SA