---

You are here

An curent

Arhiva

Comunicat de presa

A fost finalizat contractul de asistenţă tehnică pentru măsuri de publicitate aferente proiectului

„Reabilitare DN14, Sibiu - Mediaş - Sighişoara, km 3+500 - 51+100 şi km 57+500 - 89+400”

 

 

Compania Națională de Autostrăzi și Drumuri Naționale din România S.A. a finalizat în data de 11 aprilie 2016 contractul de servicii „Asistenţă tehnică pentru măsuri de publicitate aferente proiectului „Reabilitare DN14, Sibiu - Mediaş - Sighişoara, km 3+500 - 51+100 şi km 57+500 - 89+400” în valoare totală de 37.150 lei (fără TVA).

Contractul de asistenţă tehnică pentru măsuri de publicitate este parte integrantă a proiectului "Reabilitare DN14, Sibiu - Mediaş - Sighişoara, km 3+500 - 51+000 şi km 57+500 - 89+400" a cărui valoare este de 293.674.239,19 lei din care, valoarea totală eligibilă este de 211.799.288 lei, iar 85% din valoarea eligibilă constituie finanțare nerambursabilă ce urmează a fi acordată de către Comisia Europeană din Fondul European de Dezvoltare Regională, diferența până la valoarea totală, fiind asigurată de la Bugetul de Stat.

Obiectivul principal al contractului a constat ȋn furnizarea de servicii de informare și publicitate privind asistența financiară nerambursabilă asigurată din fonduri publice pentru proiectul: „Reabilitare DN14, Sibiu - Mediaş - Sighişoara, km 3+500 - 51+000 şi km 57+500 - 89+400”.

Prin implementarea contractului „Asistenţă tehnică pentru măsuri de publicitate aferente proiectului „Reabilitare DN14, Sibiu - Mediaş - Sighişoara, km 3+500 - 51+100 şi km 57+500 - 89+400”” s-a urmărit informarea publicului larg cu privire la asistența financiară nerambursabilă asigurată din fonduri publice, ceea ce a condus la creșterea gradului de conștientizare în rândul cetățenilor cu privire la sprijinul financiar nerambursabil acordat României de către Uniunea Europeană.

Contractul de servicii „Asistenţă tehnică pentru măsuri de publicitate aferente proiectului „Reabilitare DN14, Sibiu - Mediaş - Sighişoara, km 3+500 - 51+100 şi km 57+500 - 89+400”” a fost atribuit prin Achiziţie directă firmei SC DUAL PROMO SRL.

Contractul a avut o perioadă de implementare de 4 luni.

 

 

Persoană de contact:

CATALIN HOMOR, Director General CNADNR SA., fax: (+4 021) 312.09.84

Serviciul Relatii Publice - CNADNR SA., fax: (+4 021) 318.66.36, e-mail: presa@andnet.ro

 

Mobilitate în România. Conexiuni cu Europa.

www.ampost.ro

Proiect cofinanțat de Uniunea Europeană prin Fondul European de Dezvoltare Regională.