---

You are here

An curent

Arhiva

Comunicat de presa

Compania Națională de Autostrăzi și Drumuri Naționale din România anunță că a în data de 14 iunie 2016 a fost emisă "Notificarea intenției de expropriere" pentru obiectivul de investiție de utilitate publică "Construcția variantei de ocolire Brașov".

Astfel, în termen de 20 de zile calendaristice de la data notificării prevăzute la art 8, alin. (1), proprietarii imobilelor cuprinse în listă au obligaţia prezentării la sediul expropriatorului, în vederea stabilirii unei juste despăgubiri.

În conformitate cu prevederile art. 9 din Legea nr. 255/2010, expropriatorul emite Decizia de Expropriere.

Decizia de expropriere constituie titlu executoriu pentru predarea bunului imobil, atât împotriva celor expropriaţi, cât şi împotriva celor care pretind un drept legat de bunul imobil expropriat, până la soluţionarea definitivă şi irevocabilă a litigiului legat de proprietatea bunului imobil expropriat. Contestaţia asupra deciziei de expropriere nu suspendă transferul dreptului de proprietate asupra bunurilor imobile în cauză.

După intabularea dreptului de proprietate al Statului Român asupra imobilelor expropriate se vor întocmi și aviza documentațiile cadastrale de dezmembrare a fiecărei parcele. Despăgubirea va fi încasată de persoana îndreptățită după dovedirea calității de titular al dreptului de proprietate sau al altui drept real în fața comisiei legal constituită la sediul consiliului local și după încheierea procesului verbal și emiterea Hotărârii de despăgubire

De asemenea, precizăm că tot în data de 14 iunie 2016 a fost emisă și "Notificarea intenției de expropriere" pentru obiectivul de investiție de utilitate publică "Construcția variantei de ocolire Carei" în conformitate cu art. 8, alin 1 din Legea nr. 255/2010 privind exproprierea pentru cauza de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes național, județean și local, cu modificările și completările ulterioare.

 

 

 

CNADNR SA