---

You are here

An curent

Arhiva

Comunicat de presa

Compania Națională de Autostrăzi și Drumuri Naționale din România anunță că a fost emisă Decizia de expropriere cu nr. 400/17.05.2016 pentru imobilele proprietate privată situate pe amplasamanetul suplimentar al obiectivului de investiții Autostrada Sebeș-Turda, Lot 3, conform Anexei nr. 2 la Hotărârea de Guvern nr. 248/2016, care face parte din Decizia de expropriere.

Această decizie de expropriere constituie titlu executoriu pentru predarea bunurilor imobile cuprinse în Anexă, atât împotriva celor expropriate, cât și împotriva celor care pretind vreun drept legat de bunurile imobile expropriate, până la soluționarea definitivă și irevocabilă a litigiilor legate de proprietatea acelor bunuri.

Reamintim că Lotul 3 aferent autostrăzii Sebeș - Turda tranzitează judeţul Alba, 12,45 km – de la intrarea în Aiud până la nodul de la Decea, km 41+250 – km 53+700, cu două noduri rutiere inclusiv bretele de acces: nodul rutier Aiud la km 44+700, nodul rutier Unirea la km 53+200. Stadiul fizic al lucrărilor este de 48,68%, Antreprenorul lucrării fiind Tirrena Scavi S.p.A Societa Italiana per Condotte d’Acqua S.p.A.

 

 

CNADNR SA