---

You are here

An curent

Arhiva

Comunicat de presa

Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România anunță că, pentru procedura de licitație deschisă organizată pentru atribuirea conctractului având ca obiect „Proiectare și execuție Pasaj suprateran pe DJ 602, Centura București - Domnești” au fost depuse două contestații.

Aceastea au fost formulate împotriva rezultatului procedurii de atribuire comunicat în data de 06.05.2016, de către S.C. DRUMURI ȘI PODURI GHEORGHENI S.R.L. și Asocierea Impresa Construzioni Giuseppe Maltauro Spa – Itinera Spa – Expresconstruct Tys S.R.L. – Viadesign R.R.L. Contestațiiile au fost înregistrate în ultima zi a termenului legal de depunere a acestora.

Conform legislației în vigoare urmează ca în termen de 20 zile aceaste contestații să fie soluționate de către Consiliul Național pentru Soluționarea Contestațiilor (CNSC).

Reamintim că în data de 18.03.2015 C.N.A.D.N.R. a inițiat procedura de achiziție publică (licitație deschisă) pentru încheiere contractului Proiectare și execuție Pasaj Suprateran pe DJ602 Centura Bucuresti - Domnesti prin publicarea în SEAP a Anunțului de participare nr. 157926/18.03.2015 si in J.O.U.E. anunt de participare nr. 2015/S 057 - 098675 din 21.03.2015.

Deschiderea celor 11 oferte, care au fost depuse a avut loc în data de 30.07.2015. Urmare a evaluării ofertelor depuse, comisia de evaluare a întocmit raportul procedurii, înregistrat în data de 29.10.2015 prin care declară oferta caștigătoare cea depusă de Asocierea S.C. STRACO GRUP S.R.L. - S.C. COMNORD S.A. - S.C. SPECIALIST CONSULT S.R.L..

S.C. Drumuri și Poduri Gheorghieni S.R.L. și S.C. Astaldi S.P.A., lider al Asocierii ASTALDI S.p.A. - ASTALROM S.A. au formulat contestații împotriva rezultatului procedurii către C.N.S.C.

Comisia de evaluare a formulat puncte de vedere la contestațiile depuse și a considerat argumentele aduse de S.C. Drumuri si Poduri Gheorghieni S.R.L. si S.C. Astaldi S.P.A. ca fiind neintemeiate iar contestatiile ca fiind nefondate si a solicitat CNSC respingerea acestora in conformitate cu prevederile art. 278 alin. (5) din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare.

Urmare Deciziei C.N.S.C. din 17.12.2015 oferta S.C. DRUMURI ȘI PODURI GHEORGHENI S.R.L a intrat în reevaluare, iar contestația depusă de S.C. Astaldi S.P.A a fost respinsă.

În data de 28.12.2015, Asocierea SC ASTALDI - ASTALROM SA și S.C. DRUMURI SI PODURI GHEORGHIENI S.R.L au depus recurs la Curtea de Apel București fiind nemulțumite de decizia CNSC.

În data de 08.03.2016 Curtea de Apel București a respins cererile de recurs ale ambilor contestatari.

În urma reevaluării ofertelor depuse, în data de 06.05.2016, a fost desemnată câștigătoare aceeași asociere ca și in prima fază a licitației.

În acest moment se așteaptă soluționarea de către CNSC a contestațiilor depuse.

 

 

CNADNR SA