---

You are here

An curent

Arhiva

Comunicat de presa

CNADNR scoate la concurs 60 de posturi

 

În această perioadă, pe noua structură organizatorică, Compania scoate la concurs, într-o primă etapă, 60 de posturi de execuție de specialitate (54 posturi de inginer, 1 arheolog, 3 ecologi și 2 economiști) în implementarea proiectelor derulate de către C.N.A.D.N.R.. 28 dintre aceste posturi scoase la concurs sunt strict pentru Direcția Proiectare, direcție nou înființată în C.N.A.D.N.R. Central.

Datele de concurs sunt:

luna IUNIE

 

 • 16.06.2016 - 11 posturi de inginerîncadrul Serviciului DN și Variante Ocolitoare/ Directia Proiectare /C.N.A.D.N.R.-S.A Central – ora 11:00
 • 20.06.2016 - 30 posturi de inginer în cadrul Direcției Generale Implementare Proiecte de Infrastructură Rutieră/C.N.A.D.N.R.-S.A Central - ora 11:00
 • 21.06.2016 - 1 post de inginer în cadrul Serviciului DN și Variante Ocolitoare/ Directia Proiectare /C.N.A.D.N.R.-S.A Central - ora 11:00
 • 22.06.2016 -2 posturi de economist în cadrul Direcției Generale Implementare Proiecte de Infrastructură Rutieră/C.N.A.D.N.R.-S.A Central - ora 11:00
 • 27.06.2016 –2 posturi de inginerîn cadrul Serviciului Lucrări de Artă/ Direcția Proiectare/ C.N.A.D.N.R.-S.A Central - ora 11:00
 • 28.06.2016 –1 post de inginerîn cadrul Biroului Cercetare/ Direcția Proiectare/ C.N.A.D.N.R.-S.A Central - ora 11:00
 • 30.06.2016 - 5 posturi de inginer în cadrul Serviciului Geotehnica și Fundații/ Direcția Proiectare /C.N.A.D.N.R.-S.A Central - ora 11:00

 

luna IULIE

 

 • 01.07.2016 – 1 arheologîn cadrul Biroului Situri Arheologice/ Direcția Proiectare/ C.N.A.D.N.R.-S.A Central – ora 11:00
 • 01.07.2016 – 1 inginer geolog în cadrul Serviciului Geotehnică și Fundații/ Direcția Proiectare/ C.N.A.D.N.R.-S.A Central - ora 11:00
 • 04.07.2016 - 2 posturi de inginerîn cadrul Serviciului Acorduri/Avize de Mediu/ Direcția Proiectare /C.N.A.D.N.R.-S.A Central- ora 11:00
 • 05.07.2016 - 1 post de inginer în cadrul Serviciului Acorduri/Avize de Mediu/ Direcția Proiectare /C.N.A.D.N.R.-S.A Central- ora 11:00
 • 05.07.2016 - 3 posturi de ecolog în cadrul Serviciului Acorduri/Avize de Mediu/ Direcția Proiectare /C.N.A.D.N.R.-S.A Central- ora 11:00

 

CERINȚELE PRIVIND STUDIILE ȘI SPECIALIZĂRILE NECESARE sunt:

pentru ingineri:

Absolvent al unei facultăți de căi ferate, drumuri și poduri cu studii superioare de lungă durată - diplomă de licență sau echivalentă/ ciclul I (Bologna) - diplomă studii universitare de licență;

- experiență profesională minim 5 - 10 ani în domeniul infrastructurii rutiere - proiectare poduri (drum național, variantă ocolitoare, autostradă);

- participarea la elaborarea lucrărilor de artă pentru minim 1 proiect de drum național, minim 1 proiect de variantă ocolitoare sau autostradă în calitate de Manager de Proiect/Coordonator de Proiect/Șef Proiect.

pentru arheolog:

Studii universitare de licență, absolvite cu diplomă de licență, respectiv, studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă în domeniul fundamental istorie, ramura de știință istorie/arheologie, domeniul de licență istorie, specializarea istorie antică și arheologie;

- să fie înscris în Registrul Arheologilor din România;

- experiență profesională în cercetarea arheologică de teren – cu participare la cel puțin 3 șantiere de cercetare arheologică.

pentru ecolog:

Studii superioare de lungă durată absolvite - diplomă de licență sau echivalentă/ ciclul I (Bologna) - diplomă studii universitare de licență, respectiv studii postuniversitare în domeniul știința mediului, ecologie și protecția mediului.

Candidatul trebuie sa aibă abilități de lucru cu computerul: utilizare MS Office (Word, Excel, Power Point), Windows, Internet Explorer, AutoCAD sau echivalent și să cunoască o limbă de circulație internațională la nivel avansat (engleză, franceză, germană).

Îndeplinirea cerințelor privind experiența profesională se demonstrează prin prezentarea de recomandări/ contracte de muncă/alte documente justificative.

Relații suplimentare se pot obține de la Direcția Relații Publice și R.U. la telefon 021.264.34.08 și la adresa de e-mail: personal@andnet.ro.

De asemenea, anunțurile sunt postatepe www.cnadnr.ro la secțiunea Carieră.

 

 

CNADNR