---

You are here

An curent

Arhiva

Comunicat de presa

Urmare informaţiilor apărute în Evenimentul Zilei: „Atentat la siguranţa naţională. CNADNR pune parapete care ne omoară cu zile | bătaia de joc a drumarilor în țara fără autostrăzi”, facem următoarele precizări:

CNADNR prin specificul activităţii sale, are obligaţia să ia măsurile necesare pentru reducerea riscurilor ce se pot manifesta în trafic. Măsurile se adoptă în conformitate cu standardele de siguranţa circulaţiei în vigoare. În virtutea principiului transparenţei decizionale şi a dialogului social, CNADNR a analizat cu atenţie iniţiativele şi propunerile cetăţenilor, a prezentat toate fazele derulării contractelor şi deciziile legate de montarea parapetelor. Dar, subliniem că, ce unui participant la trafic i se pare justificat, în funcţie de nevoia sa, poate fi dăunător celorlalţi.

În consecinţă, CNADNR respectă dreptul la opinie, dar, hotărârile cu privire la siguranţa traficului sunt luate doar din perspectiva respectării standardelor de siguranţa circulaţiei, mai ales că răspunderea administrativă, civilă și penală pentru asigurarea siguranţei circulaţiei revine companiei.

De asemenea, aducem la cunoştinţa opiniei publice că, statistic s-a constatat că accidentele se produc din următoarele cauze:

*Buletinul Siguranţei Rutiere editat în 2015 pentru perioada 2010 - 2014 de către Ministerul Afacerilor Interne, Inspectoratul General al Poliţiei Române, Direcţia Rutieră, Institutul de cercetare şi prevenire a criminalităţii.

 

Se află în vigoare norma tehnică SR EN 1317/2011, unde sunt specificate caracteristicile pe care trebuie să le îndeplinească parapetele rutiere, respectiv:

I. nivel de protecție:

  • normală (ce poartă denumirea de N1, N2);
  • ridicată (H1, H2, H3);
  • foarte ridicată (H4a și H4b).

II. lățime de lucru (W1.... W8): - distanța dintre fața parapetelui dinspre trafic înainte de șoc și poziția laterală maximă a oricăreia dintre părțile parapetelui.

 

Aceste caracteristici se determină după încercarea parapetelui într-un poligon de testare, încercări care poartă denumirea de "crash test" și reprezintă test la impact, în condiții date - stabilite clar în SR EN 1317/2011 (unghi de incidență și de lovire prestabilit, viteză de impact, masa vehiculului, lungimea parapetelui testat, geometria terenului - aliniament), efectuate în poligoane de testare certificate și în baza cărora se emit Certificatul de Conformitate și Declarația de Conformitate.

Atragem atenția asupra faptului că este parapet rutier și nu "gard de protecție" - un element de siguranță pasivă.

Caracteristicile tehnice de montare ale parapetelui, respectiv lungimea stâlpului deasupra părții carosabile, adâncimea de fundare a acestuia și toleranțele acestora sunt stabilite clar prin fișa de montare dată de producător și acestea se regăsesc în "crash - test".

Parapetul montat pe DN 1 deține garanția și nivelul de protecție pentru care a fost proiectat deoarece au fost respectate condițiile de montare în baza dimensiunilor specificate în Fișa produsului și a toleranțelor permise.

A fost decisă alegerea utilizării acestui tip de parapet deoarece:

  • deține cu nivel de protecție ridicată - H3, parapetul a fost încercat la impact cu 2 vehicule:

❖TB 11 - vehicul cu masa de 900 kg (autoturism);

❖TB 61 - vehicule cu masa de 16.000 kg (vehicul greu nearticulat);

în condiții de impact prestabilite:

Încercare

Viteza de impact
km/h

Unghiul de impact

°

Masa totală

kg

Tipul vehiculului

TB 11

100

20°

900

Autoturism

TB 61

80

20°

16 000

nearticulat

 

  • nivelul de protecție N2 este un nivel de protecție normal care oferă un nivel de protecție inferior față de H3 deoarece la momentul încercării în poligon, parapetul N2 este testat numai cu autoturism în 2 condiții de impact:

Încercare

Viteza de impact
km/h

Unghiul de impact
°

Masa totală

kg

Tipul vehiculului

TB 11

100

20°

900

Autoturism

TB 32

110

20°

1 500

Autoturism

 

Menționăm încă o dată că nivelul de protecție și lățimea de lucru a parapetelor, sunt obținute prin respectarea caracteristicilor prezentate în tabelele de mai sus și care au fost obținute în condiții de poligon de testare și acoperă o plajă largă de cazuri comune și frecvente care pot apărea în trafic generând siguranța rutieră.

Precizăm că în afară de analiza menționată anterior, la prioritizarea amplasării de separatoare de sens, se au în vedere sectoarele de drumuri cu patru benzi, în conformitate cu recomandările Strategiei Naționale de Siguranța Rutieră pentru perioada 2016 - 2020 și precizările Normativului AND 593/2012 - "Normativul pentru sisteme de protecție pentru siguranța circulației pe drumuri, poduri și autostrăzi".

Acestea prevăd amplasarea de separator de sens indiferent de tipul acestuia: bordură, parapet beton, parapet metalic, alegerea soluției tehnice depinzând de configurația terenului, buget, tipologia accidentelor, etc.

În acest sens, facem apel la toţi participanţii la trafic să respecte cu stricteţe semnalizarea rutieră şi regulile de circulaţie impuse de legislaţia în vigoare privind circulaţia pe drumurile publice.

 

CNADNR