---

You are here

An curent

Arhiva

Comunicat de presa

Emiterea deciziei de expropriere a imobilelor aferente obiectivului "Modernizarea Centurii Rutiere a Municipiului Bucureşti între A1-DN7 şi DN2-A2"

 

 

Compania Națională de Autostrăzi și Drumuri Naționale din România anunță că a fost emisă Decizia de expropriere nr.441/02.06. 2016 care transfera dreptul de proprietate al statului roman asupra imobilelor proprietate privată ale obiectivului de investiţii "Modernizarea Centurii Rutiere a Municipiului Bucureşti între A1-DN7 şi DN2-A2"cuprinse în Anexa nr. 2 la HG 304/2016.

Această decizie de expropriere constituie titlu executoriu pentru predarea bunurilor imobile cuprinse în Anexă, atât împotriva celor expropriate, cât și împotriva celor care pretind vreun drept legat de bunurile imobile expropriate, până la soluționarea definitivă și irevocabilă a litigiilor legate de proprietatea acelor bunuri.

Contestaţia asupra Deciziei de Expropriere nu suspendă transferul dreptului de proprietate asupra bunurilor imobile în cauză. Conform prevederilor art. 9 alin (4), transferul dreptului de proprietate asupra imobilelor [...] opereaza de drept la data emiterii actului administrativ de expropriere de catre expropriator, ulterior consemnarii sumelor aferente despagubirii.

Reamintim că în data de 12 mai 2016, a fost emisă și Notificarea intenției de expropriere aferentă obiectivului de investiție Modernizare Centura București A1 - DN 7 și DN 2 - A2, în conformitate cu art. 8 alin 1 din Legea nr. 255/2010 privind exproprierea pentru cauza de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes național, județean și local, cu modificările și completările ulterioare.

 

 

 

CNADNR SA