---

You are here

An curent

Arhiva

Comunicat de presa

Urmare informaţiilor difuzate de mass-media: "Autostradă cu gropi și petice, recepționată. Garanția de milioane de euro a fost returnată constructorului" şi "Izvor descoperit în mijlocul autostrăzii Arad-Timişoara", dorim să facem următoarele precizări:

 • Deschiderea traficului a avut loc în data de 17 decembrie 2011, pe ambele căi de rulare între km 12+250 – km 44+500 fiind impuse limitări de viteză de 100 km/h, pentru asigurarea condiţiilor de siguranţă a traficului.
 • Recepţia la Terminarea Lucrărilor a avut loc în data de 08 august 2013, odată cu semnarea Procesului-Verbal de Recepţie la Terminarea Lucrărilor. Recepţia a fost efectuată conform cerinţelor contractuale, ale HG nr. 273/1994 şi a legislaţiei aplicabile în vigoare, după realizarea testelor privind calitatea lucrărilor de către CESTRIN. Conform solicitării stabilite în Procesul-Verbal de Recepţie la Terminarea Lucrărilor a fost de asemenea realizată o expertiză tehnică de către un expert autorizat. Prin acestă expertiză au fost validate rezultatele testelor realizate şi s-a stabilit că diferenţele de grosime măsurate pe carotele prelevate se încadrează în limitele impuse de caietele de sarcini, potrivit normativelor în vigoare la acea dată.
 • ​Pentru verificarea lucrărilor de remediere realizate de Antreprenor, în vederea efectuării Recepţiei Finale, în data de 26.11.2015 a fost realizată cea de-a doua inspecţie tehnică.
 • ​În data de 14.07.2016 a fost emis Procesul Verbal de Receptie Finală, cu obiecţii, acestea reprezentând lucrări de remediere punctuale care trebuie eliminate de Antreprenor într-o perioada de 90 de zile, de la data Procesului Verbal de Recepţie Finală. Acest aspect explică prezenţa utilajelor Antreprenorului care se regăsesc pe autostradă, "la o săptămână după recepţia finală"
 • ​Garanţia de Bună Execuţie, constituită sub forma unei scrisori bancare, în valoare de 66.311.403,56 lei, reprezentând 10% din valoarea lucrărilor, prevăzută să rămână la dispoziţia

Beneficiarului pe întreaga perioadă contractuală, nu a fost eliberată Antreprenorului. Acest lucru este condiţionat de emiterea de către Inginer a Procesului Verbal de Recepţie Finală, în 28 de zile de la remedierea turturor defecţiunilor.

 • ​Având în vedere că în data de 14.07.2016 a fost emis Procesul Verbal de Recepţie Finală, conţinând observaţii asupra unor lucrări punctuale care necesită remedieri ce vor fi înlăturate într-o perioadă de 90 de zile, garanţia nu a fost şi nu va fi eliberată decât la îndeplinirea prevederilor contractuale. Mai mult decât atât, ţinând cont de neremedierea tuturor defecţiunilor apărute în perioada de notificare a defectelor, de doi ani, Antreprenorul a fost obligat saăprelungească corespunzător perioada de valabilitate a garanţiilor furnizate Beneficiarului, de la data de 08.08.2015 şi până la data la care vor fi eliminate integral lucrările de remediere punctuale precizate în Procesul Verbal de Recepţie Finală.
 • ​Precizăm totodată că valoarea garanţiei de buna execuţie a fost actualizată în conformitate cu valoarea actelor aditionale şi a ordinelor de variaţie încheiate pe parcursul derulării Contractului de construcţie.
 • ​Referitor la afirmaţia potrivit căreia DRDP Timişoara deţine calitatea de Consultant în cadrul acestui proiect de autostradă, dorim să vă contrazicem. În acest sens, vă informăm că Beneficiarul dispune de Contractul de consultanţa încheiat cu Asocierea Egis Route Scetauroute/Egis International S.A., în vigoare.
 • ​Precizăm că tipul acestui contract este FIDIC Roşu şi nu FIDIC Galben. Această menţiune este foarte importantă deoarece în cazul de faţă Constructorul conform contractului a fectuat doar execuţia lucrărilor nu şi proiectarea acestora. Proiectarea a fost efectuată de către Egis International, care de asemenea este şi Consultantul acestei lucrări, încă de la începutul proiectului şi până în prezent.
 • ​Documentul care apare prezentat în articole, reprezintă nota de prezentare a proiectantului Egis pentru soluţia de remediere. În luna octombrie 2015, Proiectantul a susţinut Proiectul Tehnic de îmbunătăţire a sistemului de drenaj între km 30+200-31+000, în cadrul CTE CNADNR. În data de 02.11.2015, în cadrul CTE-CNADNR a fost avizată prin avizul nr. 4517 soluţia tehnică de îmbunatăţire a sistemului de drenaj prin amplasarea unor drenuri longitudinale sub şanţurile autostrăzii.
 • ​Soluţia a fost pusă în aplicare începând cu luna noiembrie 2015 şi a fost finalizată integral în luna mai 2016, conform documentelor de calitate emise de către Proiectant, Consultant şi Antreprenor. Prin urmare, afirmaţiile din cadrul acestor articole, conform cărora soluţia tehnică nu ar fi fost pusă în aplicare este total eronată, deoarece aceasta a fost executată de către Antreprenor în perioada noiembrie 2015- mai 2016.
 • ​În data Recepţiei Finale, căminele colectoare aferente drenurilor prezentau apă, ceea ce însemnă că soluţia funcţionează şi este fezabilă.
 • ​Valoarea totală a lucrărilor, inclusiv actualizările de preţ prevăzute de Contract este de 738.453.313,93 lei, fara TVA. Antreprenorul lucrării este Asocierea JV FCC Construccion/ASTALDI SpA

 

CNADNR SA